Mc Travel
Tour Destinations

Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
แพจเก็จแนะนำ


ทัวร์ต่างประเทศ

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์ไลน์

วันที่ : 29/4/2559 14:56:46 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 1788 ครั้ง |

ฮ่องกง  เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์ไลน์
ราคา(เริ่มที่) : 9,999 บาท เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันที่ : พฤษภาคม - กรกฎาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา - madame tussauds - top bus 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

วันที่ : 22/4/2559 14:06:17 โดย : mcptravel2 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 512 ครั้ง |

ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา - madame tussauds - top bus 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
ราคา(เริ่มที่) : 16,900 บาท เดินทางโดย : HONGKONG AIRLINE (HX)
วันที่ : พฤษภาคม - ตุลาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

วันที่ : 29/3/2559 15:44:22 โดย : mcptravel2 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 590 ครั้ง |

ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
ราคา(เริ่มที่) : 18,900 บาท เดินทางโดย : HONGKONG AIRLINE (HX)
วันที่ : เมษายน - มิถุนายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์

วันที่ : 29/4/2559 10:57:55 โดย : mcptravel2 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 755 ครั้ง |

ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น  3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์
ราคา(เริ่มที่) : 14,900 บาท เดินทางโดย : EMIRATES (EK)
วันที่ : เมษายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

วันที่ : 22/3/2559 13:30:18 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 644 ครั้ง |

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์
ราคา(เริ่มที่) : 12,999 บาท เดินทางโดย : EMIRATES (EK)
วันที่ : เมษายน - มิถุนายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง - นองปิง - ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

วันที่ : 29/2/2559 16:10:27 โดย : mcptravel2 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 637 ครั้ง |

ฮ่องกง - นองปิง - ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
ราคา(เริ่มที่) : 23,900 บาท เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันที่ : 14 – 16 เมษายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - ไหว้พระใหญ่ - SHOPPING 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์

วันที่ : 29/2/2559 16:02:16 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 985 ครั้ง |

ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - ไหว้พระใหญ่ - SHOPPING 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์
ราคา(เริ่มที่) : 15,900 บาท เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันที่ : เมษายน - มิถุนายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - ไหว้พระใหญ่ - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์

วันที่ : 29/2/2559 12:59:24 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 743 ครั้ง |

ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - ไหว้พระใหญ่ - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์
ราคา(เริ่มที่) : 25,900 บาท เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันที่ : 14 - 16 เมษายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 4เมือง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

วันที่ : 29/4/2559 11:00:11 โดย : mcptravel2 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 2192 ครั้ง |

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 4เมือง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
ราคา(เริ่มที่) : 13,900 บาท เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันที่ : เมษายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง - ลันเตา - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์

วันที่ : 29/4/2559 11:03:04 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 745 ครั้ง |

ฮ่องกง - ลันเตา - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์
ราคา(เริ่มที่) : 19,900 บาท เดินทางโดย : NOK AIR (DD)
วันที่ : มีนาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น นองปิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

วันที่ : 29/4/2559 11:15:03 โดย : mcptravel2 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 830 ครั้ง |

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น นองปิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
ราคา(เริ่มที่) : 17,900 บาท เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันที่ : เมษายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ฟรี!!นองปิง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์

วันที่ : 29/4/2559 11:01:55 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 793 ครั้ง |

ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ฟรี!!นองปิง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์
ราคา(เริ่มที่) : 11,900 บาท เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันที่ : เมษายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง - นองปิง - ไหว้พระวัดดัง 5 วัด 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์

วันที่ : 25/2/2559 14:52:21 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 670 ครั้ง |

ฮ่องกง - นองปิง - ไหว้พระวัดดัง 5 วัด 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์
ราคา(เริ่มที่) : 15,900 บาท เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันที่ : มกราคม - เมษายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง - นองปิง - ดิสนีย์แลนด์ - 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์

วันที่ : 29/4/2559 11:10:41 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 2228 ครั้ง |

ฮ่องกง - นองปิง - ดิสนีย์แลนด์ -  3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์
ราคา(เริ่มที่) : 17,900 บาท เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันที่ : เมษายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์

วันที่ : 29/4/2559 11:11:48 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 2297 ครั้ง |

ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์
ราคา(เริ่มที่) : 9,999 บาท เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันที่ : เมษายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฮ่องกง - ลันเตา - หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน โดย ศรีลังกันแอร์ไลน์

วันที่ : 25/2/2559 14:46:00 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 2029 ครั้ง |

ฮ่องกง - ลันเตา - หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน โดย ศรีลังกันแอร์ไลน์
ราคา(เริ่มที่) : 16,900 บาท เดินทางโดย : SRILANKAN AIRLINES (UL)
วันที่ : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>


  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

  • 293/3 Soi Suanpak 13
  • Talingchan Bangkok 10170
  • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
    Fax : +(662)-882- 0606
    Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom