Mc Travel
Tour Destinations
Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ทัวร์ในประเทศ


แพจเก็จแนะนำ

ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์

วันที่ : 29/4/2559 11:11:48 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 2297 ครั้ง |


ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์
 • สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน
 • ขอพรเรื่องสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • ถนนแห่งความรัก Lover Road
 • รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่
 • ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
 • ชมโชว์อลังการ NIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวน

โปรแกรม – การเดินทาง


วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
12.30 น.                    
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Pacific Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
15.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
18.40 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B”
เย็น

บริการอาหารเย็น SET BOX จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น  โดยรถไฟ                 นำเข้าสู่ที่พัก Shunzhui Hotel หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 2
เซินเจิ้น - lowu-ถนนคู่รัก – หวีหนี่ - บัวหิมะ - โรงงานผ้าไหมจีน – ร้านไข่มุก - หยก -
สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดก๊กเป่ย - โชว์หยวนหมิงหยวน
เช้า              
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น " Lowu City " คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย เป็นแหล่งเสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีที่นี่ กระเป๋าหนังยี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มี ส่วนนาฬิกายี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มีให้เลือกหลายแบบ พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้ เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอยเป็นร้านขนาดเล็กมากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินค้าดังๆ ระดับโลกให้ลูกค้าเลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินค้ามาให้ชม และต่อรองราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทกท่านเดินทางสู่จูไห่ (โดยรถโค้ช)ผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้นจึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักแล้วนำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหู“จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า“หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล แวะชมร้านไข่มุก ต่อจากนั้นนำท่านมารู้จักสมุนไพรจีน หรือที่รู้จักในนาม "บัวหิมะ" ซึ่งถือเป็นยาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหมม, แก้ริดสีดวง ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่       ร้านหยก และ “โรงงานผ้าไหม” ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม อาทิ เช่น ตู้โชว์แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน และยังมีผลิตภัณฑ์จากไหมจีนนานาชนิด อาทิ ใส้ผ้าห่มที่ทำจากเส้นใยไหม, ชุดเครื่องนอนต่างๆ,เสื้อผ้า, ผ้าพันคอฯลฯที่ยังรอให้ท่านซื้อกลับมาเพื่อเป็นของฝากหรือว่าใช้เองนำท่านชมสวนหยวนหมิงหยวนสร้างตามแบบสวนหยวนหมิงหยวนที่ปักกิ่งจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย”ซึ่งเป็นศูนย์การค้าติดแอร์ ชายแดน  มาเก๊า –จูไห่ มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายสินค้าหลากชนิด เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น สินค้าทุกชนิด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
แล้วนำท่านชม NIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวนสมัยราชวงศ์ชิงอันตระการตา
หมายเหตุชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน อาจชมก่อนหรือหลังอาหารค่ำแล้วแต่ความเหมาะสม
นำเข้าสู่ที่พัก Zhongtian Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3
ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ – วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ
เช้า             
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารนำทุกท่านเดินทางกลับสู ฮ่องกง        โดยเรือเฟอร์รี่ถึงฝั่งฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดแชกง  หรือที่รู้จักกันดีในนาม     "วัดแชกงหมิว" หรือ วัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นำท่านนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจนำท่านเยี่ยมชมโรงงาน"จิวเวอร์รี่"ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง,เครื่องกีฬา,เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)                                       นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็คลัปก๊อก นำทุกท่านเช็คอิน
21.20 น.
เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน คาเธย์แปซิฟิก                       เที่ยวบินที่ CX617
23.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง
จำนวนที่รับ
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 – 11 เมษายน 59
20
9,999
9,999
9,999
3,500
16 – 18 เมษายน 59
20
9,999
9,999
9,999
3,500
23 – 25 เมษายน 59
20
9,999
9,999
9,999
3,500

 
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว   คือ ร้านชา ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี
หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้วรายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
    ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
2. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
5. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
6. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
8. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
3.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ อัตราวันละ 40 ดอลล่าร์ฮ่องกง / วัน / คน           (คนละ120เหรียญ/ทริป)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ
 

เงื่อนไขการสำรองทั่นั่ง

1.สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 11,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ว่างมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง(บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)ไม่ครบ 15 ท่าน
3.เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
5.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
6.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
8.กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
10.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
11.กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
12.กรณีที่ท่านมีการบินต่อไฟล์ภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางทัวร์ก่อนการออกตั๋วทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือมีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

 • 293/3 Soi Suanpak 13
 • Talingchan Bangkok 10170
 • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
  Fax : +(662)-882- 0606
  Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom