Mc Travel
Tour Destinations
Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ทัวร์ในประเทศ


แพจเก็จแนะนำ

ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ฟรี!!นองปิง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์

วันที่ : 29/4/2559 11:01:55 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง สนใจ : 793 ครั้ง |


ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ฟรี!!นองปิง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม
 • ข้ามสะพานต่ออายุที่รีพลัสเบย์
 • สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน
 • ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน 
 • ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
 • ชมโชว์ม่านน้ำอลังการ Mangrove Groove
 • แถมฟรี!! นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
 • ช้อปปิ้ง city gate outlets

โปรแกรม – การเดินทาง


วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง - city gate outlets - เซินเจิ้น
04.00น.                   
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Pacific Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.30น. ออกเดินทางสู่ฮ่องก โดยเที่ยวบิน CX 616 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
10.00น. ถึงสนามบินCheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก"Exit B"
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลกจากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตรอิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลินหรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตาจากนั้นอิสระทุกท่านที่City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมห้างOUTLETSขนาดใหญ่บนเกาะลันเตาห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง10 นาทีตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้า กีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น
** ในกรณีเปลี่ยนเป็น ดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท **
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก Shunzhui Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2
เซินเจิ้น-สวนเหลียนฮัวซาน - ชาจีน - ผ้าไหม - บัวหิมะ - หยก - โชว์ม่านน้ำMangrove Groove - ตลาดก๊กเป่ย

เช้า              
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศเซินเจิ้นเมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีนภายหลังจากการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปีค.ศ.1979 ทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทำรายได้ให้ประเทศจีนมากที่สุดเซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริญทันสมัยและมีภูมิทัศน์สวยงาม นำท่านไปยังสวนเหลียนฮัวซานจุดชมทัศนียภาพที่ดีที่สุดของเซินเจิ้นท่านจะได้ชมภาพมุมกว้างที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานตึกสูงต่างๆกระจายอยู่ชมรูปปั้นขนาดความสูง 6 เมตรของเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำสูงสุดของประเทศจีนในช่วง ค.ศ.1977 – 1997ซึ่งได้ทำการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจของจีนจนเติบโตขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกจากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีนเช่นชาจีน, ผ้าไหม,บัวหิมะและหยก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านไปยังถนนคนเดินตงเหมินแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเซินเจิ้นรวมร้านค้านับพันร้านและห้างสรรพสินค้าไว้ด้วยกันบรรยากาศคล้ายกับสยามสแควร์และเซ็นเตอร์พ้อยท์ของเมืองไทยให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋าถือ,กระเป๋าเดินทางและเครื่องประดับแบรนด์เนมท้องถิ่นและก๊อปปี้แบรนด์ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนูเป็ดปักกิ่ง - ไวน์แดง
จากนั้นนำท่านชมMANGROVE GROOVE โชว์ม่านน้ำการแสดงที่นำเอาแสงเลเซอร์ สีเสียงและม่านน้ำมาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCT BAY ได้ทุ่มทุนกว่า 200 ล้านหยวนจัดแสดงณOCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงผู้มีความกล้าหาญกับลิงที่ช่วยกันออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงวิเศษ ที่จะนำมาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้
นำเข้าสู่ที่พัก Shunzhui Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ
เช้า              
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกงนำท่านสู่หาดทรายREPULSBAYหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว”หรือ   วัดกังหันนั่นเอง
นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPINGCOMPLEXขนาดใหญ่ชื่อOCEANTERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็คลัปก๊อก นำทุกท่านเช็คอิน
21.20 น.
เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิกเที่ยวบินที่ CX617
23.10 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง
จำนวนที่รับ
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 – 11 เมษายน 59
20
11,900
11,900
9,900
3,500
16 – 18 เมษายน 59
20
11,900
11,900
9,900
3,500
23 – 25 เมษายน 59
20
11,900
11,900
9,900
3,500
 
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 
       การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านชา ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้วรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2.ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3.อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
4.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6.ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7.ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8.ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
9.ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
3.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ อัตราวันละ 40 ดอลล่าร์ฮ่องกง/วัน/คน
(คนละ 120 เหรียญ/ทริป)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ
 

เงื่อนไขการสำรองทั่นั่ง

1.สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 11,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ว่างมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง(บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)ไม่ครบ 15 ท่าน
3.เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
5.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
6.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
8.กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
10.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
11.กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
12.กรณีที่ท่านมีการบินต่อไฟล์ภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางทัวร์ก่อนการออกตั๋วทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือมีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

 • 293/3 Soi Suanpak 13
 • Talingchan Bangkok 10170
 • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
  Fax : +(662)-882- 0606
  Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom