Mc Travel
Tour Destinations
Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ทัวร์ในประเทศ


แพจเก็จแนะนำ

Korea Plus - Joy Spring 5 Days 4 Nights by Easter jet

วันที่ : 7/3/2559 15:02:42 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาหลี สนใจ : 2010 ครั้ง |


Korea Plus - Joy Spring 5 Days 4 Nights by Easter jet
 • วัดมาก๊กซา , ป้อมปราการคงซานซอง , ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ
 • ล็อตเต้ เอาท์เลท , ร้านน้ำมันสน , สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ย่านฮงแด , ถ่ายรูปชุดฮันบก ,ศูนย์โสม
 • ร้านค้าสมุนไพร , ศูนย์เครื่องสำอางค์ , เอ็น ทาวเวอร์ หอคอยกรุงโซล
 • เคไลฟ์ , ตลาดเมียงดง , ชมซากุระบาน , คลองชองเกชอน
 • ดงฮวา ดิวตี้ฟรี , หมู่บ้านฝรั่งเศส , ซุปเปอร์มาร์เก็ต

โปรแกรม – การเดินทาง


วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
20.00น.                   
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JIN AIR / T’WAY / JEJU AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
  ข้อแนะนำ ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
22.30น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET นับเป็นเป็นสายการบินน้องใหม่เที่ยวเกาหลีที่เพิ่งจะเข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นสายการบินที่มีคุณภาพโดยใช้เวลาในการเติบโตภายในเวลา 6 ปี โดยมีการบินทั้งในประเทศเกาหลีใต้และต่างประเทศ เป็นเครื่องบินใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างดีเยี่ยม
 
วันที่ 2
วัดมาก๊กซา - ป้อมปราการคงซานซอง - ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ - ล็อตเต้ เอาท์เลท
06.00น.                    
เดินทางถึงสนามบินอินชอนซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติของเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น2ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพาท่านเดินทางสู่เมืองคงจูเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่ที่กำลังจะถูกUNESCOขึ้นทะเบียนมีชื่อเดิมว่า“อุงจิน”เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรแพ็กเจเมื่อปีค.ศ.18-660ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในช่วงที่เกาหลีแบ่งเป็นสามอาณาจักรรวมกัน(แพคเจ,โครกูรเรียว,ชิลลา)ก่อนที่จะย้ายอาณาจักรไปที่เมืองพูยอทางใต้และอาณาจักรแห่งนี้ได้ล่มสลายไปในศตวรรษที่7เมืองนี้มีบรรยากาศของเมืองเก่าอยู่มากมายทั้งประตูเมืองเก่าที่ปัจจุบันตั้งอยู่กลางถนนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรแพ็กเจยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นพาท่านแวะ                         นมัสการพระณ"วัดมาก๊กซา"(MagoksaTemple)สักการะพระพุทธรูปศักดิ์์สิทธิ์สมัยอาณาจักรแพ็กเจวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมือปีค.ศ.643 โดย"Jajang"ท่านเป็นพระสงฆ์อยุ่ในสมัยอาณาจักรชิลล่ารวบรวมเอาสถาปัตยกรรมผสมผสานหลายอาณาจักรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยุ่ริมแม่น้ำ"แทกึก"ที่มีลักษณะเป็นรูปแบบหยินหยางในช่วงฤดูหนาวท่านจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของหิมะที่ปกคลุมทั้งบริเวณวัดจากนั้นพาท่านชมป้อมปราการอีกหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั่นก็คือ"ป้อมคงซานซอง"(GongsanseongFortress)ตั้งอยู่บนเขาริมฝั่งแม่น้ำคึมกังในเมืองคงจูมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า"อินจึงซง"(Unjinseong)ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงสมัยแพกเจโดยพระเจ้ามุนจูเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรแพกเจในยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นปราสาทภูเขาเลยทีเดียวซึ่งแบ่งป้อมปราการออกได้เป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นกำแพงดินที่สร้างในสมัยอาณาจักรแพ็กเจและส่วนที่เป็นกำแพงหินที่บูรณะใหม่ในช่วงพระเจ้าอินจู(ศตวรรษที่17)ภายในมีพระตำหนักหมู่ศาลาสระน้ำและอุทยานป้อมปราการแห่งนี้เคยถูกใช้ให้เป็นปราสาทหลักในการว่าราชโองการต่างๆในยุคสมัยนั้นและแนวกำแพงล้อมป้อมปราการมีความยาวประมาณ2.5กิโลเมตรแต่หลังจากที่มีการย้ายเมืองหลวงไปยังพูยอป้อมปราการแห่งนี้ก็ถูกลดความสำคัญลงหลายคนคงรู้จักเพราะป้อมแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังให้กับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เกาหลีมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องและถ้าเราได้ขึ้นไปยังด้านบนของป้อมแห่งนี้เราจะได้เห็นความสวยงามของเมืองคงจูป้อมแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เที่ยง
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนูพลุโกกิส่วนผสมของเมนูนี้คือหมูหมักชิ้นบางๆผักต่างๆ เช่นกะหลำปลีฟักทองอ่อนถั่วงอกแครอทเห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกันโดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำเครื่องเคียงต่างๆคือถั่วงอกดองวุ้นเส้นปรุงรสสาหร่ายกิมจิเสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆท่านจะอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอนพาท่านเข้าสู่เมืองพูยอเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของแคว้นแพ็กเจในยุคสามอาณาจักของเกาหลีโดยสมัยพระเจ้าซองทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองคงจูมาสู่ราชธานีแห่งใหม่อย่างเมืองพูยอซึ่งแต่เดิมนั้นเมืองนี้มีชื่อว่าซาบิด้วยเหตุผลทางด้านของยุทธศาสตร์ทางการทหารในสมัยนั้นโดยพระเจ้าซองแห่งแคว้นแพ็กเจพระองค์นี้ชาวไทยน่าจะรูจักกันเป็นอย่างดีจากซีรีย์เรื่องดัง“ซอดองโยสายใยรักสองแผ่นดิน”โดยก็คืออาชางนั่นเองราชธานีแห่งนี้มีอายุสั้นเพียงแค่กษัตริย์3พระองค์เท่านั้นก็มีอันต้องล่มสลายลงด้วยน้ำมือของแคว้นชิลลาโดยจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นและน่าสนใจของเมืองพูยอคือศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจจำลองการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นประกอบไปด้วย                 พระราชวังซาบิกุง(Sabigung)จัดเป็นพระราชวังหลวงแห่งแรกของสามแผ่นดินวังแห่งนี้สร้างในสมัยSabiเป็นยุคที่เฟื่องฟูทางด้านประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีมากที่สุดท่ามกลางความเรียบง่ายของรูปแบบโครงสร้างของพระราชวังต่อมาท่านจะพบกับ              วัดนึงซา(NeungsaTemple)เป็นวัดในวังหลวงคล้ายคลึงกับวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังจุดประสงค์การการสร้างวัดแห่งนี้คือการสักการะพระเจ้าซอง ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจคือเจดีย์ห้าชั้นที่ทำจากไม้ทั้งหมดภายในเจดีย์นั้นมีเสาเป็นแกนกลางมีความสูงประมาณ38เมตรและมีภาพวาดของมังกรคู่เอาไว้ที่เสาอย่างวิจิตรตระการตราและถูกจัดเป็นสมบัติของชาติชิ้นที่288 อีกด้วยและสุดท้ายเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมจำลองในสมัยแพ็กเจ(Life And Culture Village)เป็นการจำลองความเป็นอยู่ของประชาชนชาวแพ็กเจและหมู่บ้านจำลองของชนชั้นต่างๆอาทิเช่นบ้านของชนชั้นปกครองขุนนางบ้านของชาวบ้านธรรมดาและบ้านของคนจนในสมัยนั้นจากนั้นพาท่านช็อปปิ้ง"ล็อตเต้เอาท์เลท"(Lotte Outlet)นับว่าเป็นoutlet mallที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้วนำมาขายในราคาพิเศษสินค้าแบนเนมด์ลดราคากันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ออย่างมากมายและที่นี่รับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายใจภายในมีร้านค้ามากกว่า70 ร้านตั้งแต่แบรนด์เนมหรูPaul Smith, Mulberry, Tag HeuerและKate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยมBean Pole, Polo, MCM, Nike และAdidas เป็นต้น
เย็น
อาหารเย็นบริการท่านด้วยอาหารขึ้นชื่อของเมืองคงจู"โอรีจูมุลล็อค"จะมีส่วนผสมของเนื้อเป็ดซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ น้ำมันงา หัวหอม เห็ด ต้นหอม และเครื่องเทศ ปรุงรสได้อย่างกลมกล่อม มีรสเผ็ดกลางๆ เสิร์ฟพร้อมผักและเครื่องเคียงต่างๆ หากได้รับประทานแล้วท่านจะติดใจอย่างแน่นอนพาท่านเข้
พักที่BENIKEA GUNSAN RIVER HILL เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงในเมืองนี้และโรงแรมยังมีทัศนียภาพสวยงาม ท่านสามารถมองเห็นวิวภูเขา หรือ วิวทะเลจากห้องพักได้ ภายในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัว ห้องพักมีขนาดกว้าง สะอาด และได้มาตรฐาน
 
วันที่ 3
ร้านน้ำมันสน - เอเวอร์แลนด์(Everland) – ฮงแดช็อปปิ้งสตรีท – ถ่ายรูปชุดฮันบก
เช้า             
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมอาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ใส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้นจากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับควาในิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมากนำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND)อิสระเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นนานาชนิดถึง 5 ชั่วโมงเต็ม พร้อมคูปองอาหารกลางวัน !! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” เป็นสวนสนุกเปิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศตั้งอยู่ในหุบเขาพาท่านนั่งกระเช้าลิฟต์ ขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบว่าสิงโตเจ้าป่าและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่พาท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอาทิเช่นรถไฟเหาะรางไม้ T-Express, โรงหนัง 4 มิติ, บ้านหมุน, บ้านผีสิง สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด (รวมบัตรเข้าชมและเครื่องเล่นแบบพิเศษ)ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่จัดตามตารางประจำวันเลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย
เที่ยง
อาหารกลางวัน คูปองอาหารในเอเวอร์แลนด์
จากนั้นพาท่านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดังที่กำลังเป็นที่นิยมในเกาหลี เช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯมีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็นของฝากให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยหลังจากนี้ทุกท่านจะได้สวมชุดฮันบกซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ ช็อปปิ้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หมวก แว่นกันแดด สไตล์วัยรุ่นเกาหลี ราคาไม่แพงนอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟสำหรับนั่งชิลๆ เมนูแนะนำเป็น โอรีโอปั่น รสชาติหวานมันเข้าข้น อร่อยถูกปากอย่างแน่นอนพร้อมเสริฟด้วยเมนู คาลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไป ย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำทานกับเครื่องเคียงจำพวกผักกระเทียม
เย็น พาท่านเข้าพักที่ BENHUR HOTEL / M HOTEL / TOGETHER HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมใกล้ใจกลางกรุงโซล สะดวกสบายสำหรับการเดินทาง และห้องพักมีขนาดกว้าง สะอาด และมีมาตราฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 
วันที่ 4
ศูนย์โสม - ร้านค้าสมุนไพร - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - K Live เคไลฟ์ – N TOWER หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง
เช้า             
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ใส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่้ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิดจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเกจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ศูนย์รวมเครื่องเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย Midam Cosmetic เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครืองสำอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น Closee Dr. เป็นเครื่องสำอางที่ให้ความช่วยบำรุงที่ดีที่สุด ปรับปรุงสภาพผิว ลดริ้วรอยรูขุมขน นอกจากนี้ยังมีสินค้าตัวอื่นที่น่าสนใจ อาทิเช้น ครีมหอยทาก , Rojukis , Botrox โดยการทาไม่มีการฉีดให้เกิดอันตราย ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อ
เที่ยง อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู “จิมดัก” ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต มันฝรั่ง วุ้นเส้นเกาหลีนี้ทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ ผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตร เฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหอคอยกรุงโซล ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการเป็นนวัตกรรมใหม่ "K-Live" โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ท่านสามารถรับชมการแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงโชว์เต้นรำ ของศิลปินที่มีชื่อเสียงของเกาหลี หรือที่เรียกกันว่าเคป๊อบ (K-POP) ภายในมี Hologram Concert มีลักษณะเป็นจอภาพที่มีความละเอียดคมชัดด้วยความกว้าง 270 องศา (Panarama View)ให้ความรู้สึกเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชมในคอนเสิร์ต K-live อยู่บริเวณตลาดทงแดมุน เต็มไปด้วยตึกสูงของบรรดาห้ามสรรพสินค้าขายเสื้อผ้าทั้ง Doosan Tower เป็นที่ตั้งของห้าง Doota,ตึกมิกลิออเร่ แต่ละชั้นแบ่งกลุ่มขายสินค้าชัดเจน เริ่มจากชั้นใต้ดิน เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ชั้น 1 ขายเสื้อผ้าวัยรุ่น ชั้น 2 ขายเสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น ทำให้ไม่สับสน แต่ละชั้นแบ่งเป็นล็อคๆเจ้าของหรือคนขายส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว สำหรับห้าง Doota สินค้าของที่นี่ดูดี มีระดับเป็นสินค้าที่กำลังอินแทรนด์อยู่ในหมู่วัยรุ่น บางทีก็ทำเลียนแบบสินค้าแบนด์เนมชื่อดัง คุณภาพค่อนข้างดี
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรี่ส์ฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
เย็น อาหารเย็นพร้อมเสริฟอาหารท่านด้วยเมนู “บุฟเฟต์ซีฟู้ด” ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ระดับเดอร์ลักซ์จากทะเลใต้ ของประเทศเกาหลีใต้ รสชาติสดและอร่อยสมคำล่ำลืออย่างแน่นอน ทั้ง ขาปูอลาสก้า กุ้งครีมซอสอิตาเลียน ซูชิ สลัดบาร์ อุด้ง เทมปุระ หอยนานาชนิด อาหารสไตล์นานาชาติ ผลไม้ ขนมเค๊ก และอื่นๆอีกมากมายให้ ท่านได้เลือกลิ้มรส รวมไปถึงดื่มฟรีเบียร์ไม่อั้น
พาท่านเข้าพักที่ BENHUR HOTEL / M HOTEL / TOGETHER HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมใกล้ใจกลางกรุงโซล สะดวกสบายสำหรับการเดินทาง และห้องพักมีขนาดกว้าง สะอาด และมีมาตราฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 
วันที่ 5
ชมซากุระบาน - ดงฮวา ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศส - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ใส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น
นำท่านชมซากุระแห่งกรุงโซลที่มีต้นซากุระกว่า1,400 ต้นในบริเวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ สถานที่นี้ ท่านจะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค ในยามเย็นจะยิ่งคึกคัก มีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลาย และมีดวงไฟประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระสวยงามยิ่งสินค้าพื้นเมือง (ดอกซากุระบานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ขณะนั้น)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดงฮวาดิวตี้ฟรี มีสินค้าชั้นนำปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเครื่องประดับ ฯลฯ หลายหลายแบรนด์ชั้นนำ อาธิเช่น MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอีกมากมายที่คุณจะอดใจไม่ได้
นำท่านสู่คลองชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอนอายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด กระทั่งปี ค.ศ. 2002 นายลี มยองปาก ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ใช้งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หมื่นล้านบาท พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง มีสะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดินเลียบคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในกรุงโซล
เที่ยง อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang)ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอนมีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบำรุงกำลังและเสริมสุขภาพ ภายในไก่จะยัดไส้สมุนไพรต่างๆ เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น กินพร้อมกับเครื่องเคียง อาทิ เส้นแป้งลักษณะคล้ายเส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ เกลือ กิมจิ
พาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส มีตึกเป็นสีต่างๆ สดใสมากๆ สีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งสวยงามมาก ด้านในก็จะมีของขายหลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้ได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม และหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เกาหลีที่โด่งดังมาหลายเรื่อง
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาธิเช่น ขนมขบเคี้ยว ช็อคโกแล็ค กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
17:30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE511 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีนาคม : 1,5,6,7,8,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29
พฤษภาคม : 7,8,9,10,14,15,16,21,22,23,24,28,29,30,31
มิถุนายน :1,2,3
17,900.-/คน
5,900.-/
มีนาคม : 2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30,31
เมษายน : 1,2,3,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
พฤษภาคม : 2,5,6,11,12,13,17,20,25,26,27
18,900.-/คน
เมษายน : 4,5,6,7,27
พฤษภาคม : 3
19,900.-/คน
เมษายน : 8,9,15,30
พฤษภาคม : 1
20,900.-/คน
เมษายน : 10,14
พฤษภาคม : 4,18,19
21,900.-/คน
เมษายน : 11,28,29
22,900.-/คน
เมษายน : 12,13
25,900.-/คน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5.ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. ขึ้นอยู่กับสายการบิน
8.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และชำระตรงต่างหาก)
2.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 700 บาท (20,000 วอน) ต่อ ทริป
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15-20กก. ขึ้นอยู่กับสายการบิน)
5.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
6.ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

**ราคาปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่านละ 6,000 บาท
***ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น***
พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง และแนบไฟล์พาสปอร์ตลงในระบบ Booking Online (หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
1.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2.กรุณาชำระมัดจำ ภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับ invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง และชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง30 วันหรือตามกำหนด Due date ระบุใน Invoice**
3.กรุณาชำระเต็มจำนวน ภายในวันและเวลาที่ระบุใน Invoice มิฉะนั้นจะยกเลิกการจอง โดยอัตโนมัติ  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

 • 293/3 Soi Suanpak 13
 • Talingchan Bangkok 10170
 • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
  Fax : +(662)-882- 0606
  Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom