Mc Travel
Tour Destinations
Tour thai
รับจัด Group สัมนา
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ทัวร์ในประเทศ


แพจเก็จแนะนำ

Tokyo Pro. Songkran 6 Days 3 Nights by Thai Air Asia X

วันที่ : 7/3/2559 15:03:38 โดย : mcptravel1 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น สนใจ : 1921 ครั้ง |


Tokyo Pro. Songkran 6 Days 3 Nights by Thai Air Asia X
 • ชม “ เทศกาลดอกทิวลิป ” บานสะพรั่ง ณ เมืองซาคุระ จังหวัดชิบะ
 • สัมผัสบรรยากาศ “ ล่องเรือโจรสลัด ”
 • ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 • ช้อปสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก ณ “ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ”
 • ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

โปรแกรม – การเดินทาง


วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
20.30น.                   
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
23.45น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 
วันที่ 2
ชมทุ่งทิวลิป CHIBA TULIP FESTIVAL - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ชมซากุระ HEIWA PARK - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น - ขาปูยักษ์ไม่อั้น
08.00น.                              
เดินทางถึงสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชม"เทศกาลชมดอกทิวลิปSakura Tulip Festa" ครั้งที่ 28 ประจำปี2016 ที่เมืองSakura (ซะคุระ) จังหวัดChibaภายในงานท่านจะเพลิดเพลินกับดอกทิวลิป68ชนิดประมาณ700,000ต้นที่มีสีสันกับฉากหลังของ“กังหันลมDeLiefde”ทำขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์และประกอบที่เมืองซากุระสร้างขึ้นในปี1994เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของSakuraFurusatoSquareและเป็นสัญาลักษณ์ของมิตรภาพอันดีงามระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์เป็นกังหันลมสูบน้ำอันแรกในประเทศญี่ปุ่นสูง15.6เมตรทำจากอิฐและสี่คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อจะตักน้ำขึ้นเพลาที่ขับเคลื่อนด้วยแรงลมจะหมุนกังหันน้ำข้างล่างคุณสามารถเข้าไปชมภายในและชั้นบนของกังหันลมแต่คุณจะต้องถอดรองเท้าไว้ข้างนอก(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)พร้อมถ่ายรูปกับดอกไม้ที่สวยงามกันตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่“ฮาโกเน่"แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน้ำพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมายนำทุกท่าน“ล่องเรือโจรสลัด"ยังบริเวณ"ทะเลสาบอาชิ”เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า3,000 ปีที่แล้ว
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านแวะชมความงามของพันธุ์ไม้นานาพันธุ์มากมายที่“สวนสันติภาพ”หรือ “เฮวะโคเอน”อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลีโดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต7ตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้าร่วมในสงครามในครั้งนั้นด้วย....สิงโต1ใน7 ตัวนั้นเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยชมบรรยากาศภายในวัดที่เต็มไปด้วยดอกซากุระสีชมพูอ่อนเป็นฉากหลังที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่         “โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต”แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายทั้งกระเป๋าเครื่องประดับและนาฬิกาหรูรองเท้าแฟชั่นสินค้าสำหรับคุณหนูและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
พักที่FIJINOBOU KAEN HOTEL OR TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 
วันที่ 3
ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
เช้า             
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่“ภูเขาไฟฟูจิ”ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลนำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณชั้น5ของภูเขาไฟฟูจิ(หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ)เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบจากนั้นนำท่านเดินทางสูโอชิโนะฮัคไคบ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมากในปี1985สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น1ใน100อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารจากนั้นนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำณวัดอาซากุสะวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาด5.5เซนติเมตรซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง4.5เมตรซึ่งแขวนห้อยอยู่ณประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่าประตูฟ้าคำรณและถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำมีชื่อว่าถนนนากามิเซะซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆมากมายอาทิขนมนานาชนิดของเล่นรองเท้าพวงกุญแจที่ระลึกฯลฯให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกหลังจากช้อปปิ้งนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวณริมแม่น้ำสุมิดะหอคอยโตเกียวสกายทรี(TokyoSkytree)หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นนำท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครื่องสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ“เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
พักที่ TOKYO HOTEL OR APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 
วันที่ 4
พระราชวังอิมพีเรียล - ตลาดปลาซึคิจิ - ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ(ผ่านชม) - โอไดบะ -
Aquacity & Decks - ห้างไดเวอร์ซิตี้(หุ่นกันดั้ม)
เช้า             
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมาและคูน้ำสมัยเอโดะ ชมสวน “โคเคียวไกเอน” ที่เต็มไปด้วยสนดัดสวยๆมากมายอายุกว่า 100 ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “สะพานนิจูบาชิ” ที่เชื่อมลานหินกรวดขนาดใหญ่ด้านนอกพาดผ่านคูพระราชวังชั้นในโดยมี “ฟุชิมิยากุระ” (หอฟุชิมิ) เป็นฉากหลังนำท่านเดินทางสู่“ตลาดปลาซึคิจิ” ตลาดขายส่งอาหารสดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นตลาดที่มีระบบการควบคุมราคาซื้อขายระว่างผู้ขายส่ง-พ่อค้าคนกลาง-และผู้รับซื้อที่เป็นธรรมเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรมแก่ประชาชนทั่วไปเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลจากที่ต่างๆทั่วโลก อาทิเช่น สแกนดิเนเวีย ยุโรป ออสเตเรีย ฯลฯ ด้วยปริมาณการขายต่อปีกว่า 600,000 ตัน หรือกว่า 5 แสนล้านเยนต่อปี แม้ว่าตลาดปลาแห่งนี้จะเริ่มมีสีสันตั้งแต่เช้ามืดเป็นข่วงการประมูลภายใต้กฎหมายของรัฐบาลญี่ปุ่น แต่ช่วงสายก็เป็นเวลาของนักท่องเที่ยวที่สามารถชมปลาที่ได้รับการประมูลแล้วในรูปแบบต่างๆทั้งแช่แข็งหรือสดๆ ที่ขึ้นชื่อคือ ปลาทูน่ายักษ์ ปลาแซลมอน กุ้งลอบสเตอร์ หอยเชลส์ ฯลฯ ให้ท่านได้ชมชีวิตแบบตลาดๆ ของเมืองที่มีค่าครองชีพสูงอันดับต้นๆของโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) จากนั้นเดินทางสู่“ย่านฮาราจูกุ”แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป นำท่านผ่านชม “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญของมหานครโตเกียว ได้เคยถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลักษณ์เด่นคือซุ้มประตูที่ทำด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ “Aqua city & Decks” ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียวสถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตโรแมนติกที่สุดของโตเกียวสามารถมองเห็น            สะพานเรนโบว์ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวโดยมีหอคอยโตเกียวสัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่รวมทั้งเทพีเสรีภาพเวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียวและ     เดินทางสู่ห้างDiverCityTokyoPlazaซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติภายใต้คอนเซ็ปท์TheatricalCitySpaceแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆมารวมตัวกันอยู่ถึง154ร้านท่านจะได้ชมหุ่นยนต์GUNDAMตัวโตเท่าขนาดจริงยืนรอต้อนรับท่านที่ด้านหน้าของห้างที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้อีกทั้งยังมีGUNDAM Front TokyoTheme Parkแห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของGUNDAM ไปทั่วโลก(ไม่รวมค่าเข้าชม)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL OR NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 
วันที่ 5
วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ
เช้า              
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม “วัดนาริตะซัน” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
20.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ XJ607
 
 
วันที่ 6
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
00.55น.      เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่
42,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
42,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
40,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่)
6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)
-15,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนทำการจองค่ะ

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ
4.ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5.เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง 1 เมนู
6.น้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัมต่อท่าน
7.โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (แผนประกันภัยหรรษา 35)
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศ และดูแลอาหารเป็นพิษ ,มีชดเชยรายได้
*** เด็กอายุต่ำกว่า 1ปี และผู้ใหญ่อายุ 76ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว 50% ***
***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 6เดือน และผู้ใหญ่อายุ 86ปีขึ้นไป / ไม่คุ้มครองลูกค้าจอยทัวร์ที่เดินทางไปก่อนกรุ๊ปทัวร์***

9.ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
5.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
6.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7.ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
8.ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
9.ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
10.ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 21,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3.กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
4.กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
5.เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใดๆ รบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอนต้องแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า  MC PARADISE TRAVEL LTD., PART.

 • 293/3 Soi Suanpak 13
 • Talingchan Bangkok 10170
 • Phone : +(662)-882-0808-9, 083-058-2535
  Fax : +(662)-882- 0606
  Email : mcp_travel@hotmail.com
 
Copyright © McpTravel 2010-2015, All Rights Reserved
  Dev by iArrom